Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu stażowego od dnia 15.10.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 15.10.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców dotycząca bezpieczeństwa danych osobowych

    Informujemy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców, że przesyłanie do tut. Urzędu tzw. informacji nieadekwatnych przy składaniu wszelkich wniosków dotyczących refundacji środków pieniężnych jest niezgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego "RODO", a w szczególności z...

Work@PL - Praca w Polsce

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw Unii Europejskiej ? Weź udział w Work@PL !        Work@PL to wydarzenie o charakterze targów pracy on-line , które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eu      Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie nawiązania kontaktu między polskimi pracodawcami i...

Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy (7 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy)

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych niepełnoprawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w dniach od 17.09.2018 r. do 19.09.2018 r. będą przyjmowane wnioski o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy. Pozyskane środki pozwolą na utworzenie 7 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON od dnia 11.09.2018 r.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wznawia nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Nabór wniosków z PFRON

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż  będzie dysponował kwotą  200.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań do końca 2018 roku: Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych art. 11 ust. 2 - kwota 20.000,00 zł. Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej art. 26e - kwota 180.000,00 zł. Wnioski będą...

UWAGA! Dodatkowy termin naboru wniosków o organizację stażu (03.09.2018 r. - 07.09.2018 r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza dodatkowy termin naboru wniosków o organizację stażu. Wnioski będą przyjmowane od dnia 03 września 2018 r. do dnia 07 września 2018 r.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę