Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Termin dodatkowy naboru wniosków z KFS ze środków rezerwy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 6992,00 złotych . Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków od dnia  05.10.2017 r. do dnia...

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 14.09.2017 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. W dyspozycji Urzędu pozostaje 60.000 zł wolnych środków na ten cel.

Informacja dotycząca środków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wznawia nabór wniosków na realizację szkoleń indywidualnych (bez ograniczeń - dla wszystkich kategorii osób bezrobotnych). Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim dodatkowo informuje, że dysponuje środkami na szkolenia w trybie indywidualnym dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach bonu szkoleniowego finansowanego z Funduszu Pracy.

Informacja dotycząca środków na realizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wznawia nabór wniosków na realizację prac interwencyjnych (bez ograniczeń - dla wszystkich kategorii osób bezrobotnych).

XIV Internetowa Giełda Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż w dniach 18-20 września 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach organizują XIV Internetową Giełdę Pracy . Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału poprzez bezpłatne zgłoszenie oferty pracy na załączonym formularzu do dnia 15 września drogą elektroniczną na adres e-mail: igp@wup.kielce.pl Dodatkowo od 7 września pracodawcy będą mieli możliwość samodzielnego dodawania ofert pracy poprzez formularz...

Termin dodatkowy naboru wniosków z KFS ze środków rezerwy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 7992,00 złotych . Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków od dnia  04.09.2017 r. do dnia...

Termin dodatkowy naboru wniosków z KFS ze środków rezerwy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 31404,00 złotych.  Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków od dnia  21.08.2017 r. do...

Informacja dotycząca środków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na szkolenia w trybie indywidualnym tylko dla : osób długotrwale bezrobotnych (bez względu na wiek) - finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy - wolne środki  w kwocie 10.000,00 zł. osób bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie (bez względu na wiek) - finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy - wolne środki w kwocie 2.490,00 zł. osób bezrobotnych niepełnosprawnych (bez względu na wiek)...

Informacja dotycząca środków na realizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych tylko dla osób :   - długotrwale bezrobotnych (bezrobotni pozostający w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu), - bezrobotnych do 30 roku życia, w tym bezrobotnych do 25 roku życia  zarejestrowanych w...

Nabór wniosków na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy. Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 80900,00 złotych.  Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków od dnia  07.08.2017 r. do dnia 09.08.2017 r.     ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę