Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nabór wniosków na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy. Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 80900,00 złotych.  Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków od dnia  07.08.2017 r. do dnia 09.08.2017 r.     ...

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W  związku z uchyleniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od dnia 1 lipca 2017 r. rozporządzeń: w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) oraz w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 639) Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św....

Informacja dotycząca środków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na szkolenia w trybie indywidualnym tylko dla : osób długotrwale bezrobotnych (bez względu na wiek) - finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy limit w kwocie 10.000,00 zł. osób bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie (bez względu na wiek) - finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy limit w kwocie 2.490,00 zł osób bezrobotnych niepełnosprawnych (bez względu na wiek) - finansowane ze środków...

Informacja dotycząca środków na realizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych tylko dla osób :    - długotrwale bezrobotnych (bezrobotni pozostający w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu),    - bezrobotnych powyżej 50 roku życia ,    - bezrobotnych do 30 roku życia, w tym...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 14.06.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wznowienie naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wznawia nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art.150 f  i art. 150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Środki finansowe na realizację umów i wypłatę refundacji w 2017 roku zostały już zaangażowane, istnieje jednak możliwość  zawierania umów i...

Informacja dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na podjęcie dzialalności gospodarczej tylko dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w tym:   - osób do 25 roku życia zarejestrowanych nie dłuzej niż 4 miesiące (na dzień pozytywnego zozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie dzialalności gospodarczej);   - osób zaliczających się do kategorii NEET czyli min. nie uczestniczących w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. ...

Informacja dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na podjęcie dzialalności gospodarczej tylko dla: 1. osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w tym:   - osób  do 25 roku życia zarejestrowanych  nie dłuzej niż 4 miesiące (na dzień pozytywnego zozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie dzialalności gospodarczej);   - osób zaliczających się do kategorii NEET czyli min. nie uczestniczących w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych , w okresie ostatnich 4...

Informacja dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej tylko dla: 1. osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w tym:    - osób  do 25 roku życia zarejestrowanych  nie dłużej niż 4 miesiące (na dzień pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej);    - osób zaliczających się do kategorii NEET czyli min. nie uczestniczących w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę