Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.    Kwota środków rezerwy  KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 35 600,00 złotych .   UWAGA: Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym. PUP nie finansuje działań  rozpoczętych przed podpisaniem umowy.   ...

Informacja dotycząca naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy (od 06 do 17 sierpnia 2018 r. - około 40 stanowisk) - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż w ramach tego naboru na refundowane stanowiska pracy mogą być kierowane tylko osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia. Wsparcie dla uczestników projektu będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w dokumencie Gwarancje dla młodzieży – osoby bezrobotne do 25 roku życia, na dzień wydania skierowania do pracy w ramach refundowanego stanowiska, nie mogą być zarejestrowane w PUP w Ostrowcu Św. dłużej niż 4 miesiące. W przypadku osób powyżej 25 roku życia nie ma...

Nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego w ramach projektu finansowanego z PO WER IV (osoby poniżej 30 roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osób poniżej 30 roku życia (osoby do 25 roku życia nie mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy dłużej niż 4 miesiące). Osoby bezrobotne zainteresowane bonem stażowym proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 osób zamieszkałych na terenach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 27.06.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 osób zamieszkałych na terenach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.

Informacja o zmianie Regulaminu newsletterów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) zmieniony został Regulamin newsletterów Powiatowego Urzędu Pracy (dostępny w załączniku oraz w zakładce urząd - dokumenty do pobrania).   Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu) będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu  realizacji usługi...

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu finansowanego z PO WER III (osoby poniżej 30 roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim wznawia nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób poniżej 30 roku życia (osoby do 25 roku życia nie mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy dłużej niż 4 miesiące). W ramach projektu mogą być finansowane tylko szkolenia kończące się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych przez uprawnioną do tego instytucję (np. w formie egzaminu). Szczegółowe informacje udzielane są u doradców klienta oraz w pokoju nr 7. ...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 17.05.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych.

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy w celu odbycia stażu przez osoby poszukujące pracy ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy w celu odbycia stażu przez osoby poszukujące pracy ze środków PFRON od dnia 15.05.2018 r.

Informacja o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .     Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 15 646,28 złotych .   UWAGA: Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków  od dnia 28.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r. Wnioski przyjmowane są w...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON od dnia 15.05.2018 r.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę