Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja dotycząca środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  W związku z koniecznością oszacowania zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 rok prosimy zainteresowanych pracodawców  posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu ostrowieckiego, którzy chcieliby skorzystać ze środków rezerwy  o odesłanie załączonej...

 • Informacja o PIT-11 za 2019 rok

  Z uwagi na otrzymaną w dniu 07.01.2020 r. informację z Ministerstwa o przewidywanej aktualizacji formularzy PIT 11 , Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. będzie wydawał informacje PIT 11 dla osób bezrobotnych niezwłocznie po dokonaniu zmian w formularzach. O terminie zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym. ...

 • Informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków

      W związku z zakończeniem roku budżetowego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że środki Funduszu Pracy na rok 2019 przeznaczone na realizację programów ryku pracy zostały w całości wykorzystane.     Zapraszamy do współpracy w roku przyszłym. Informacja o przyznaniu funduszy przeznaczonych na...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 16.12.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie z powodu zaangażowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 • Wznowienie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wznawia nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Powstałe oszczędności pozwolą na przyznanie bonu trzem osobom bezrobotnym.

 • Informacja o zlikwidowaniu kasy w siedzibie PUP

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że z dniem 19.12.2019 r. zostaje zlikwidowana kasa w siedzibie urzędu: Aleja 3 Maja 36, Ostrowiec Św. Wpłat można dokonywać: - w bankach, - w punktach przyjmowania opłat, - w Urzędzie Pocztowym, - przelewem na konto bankowe wskazane w decyzji, piśmie, umowie itp. Wpłat...

 • Relacja z przebiegu XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

  Relacja z przebiegu XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie………" 21-27.10.2019.   Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019 oficjalnie zakończony! W ramach tegorocznego OTK-u  doradcy zawodowi, instytucjonalny pośrednik pracy  przy udziale wielu partnerów z obszaru edukacji ,...

 • Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2020 rok

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. zaprasza partnerów rynku pracy, do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2020.     Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności...

 • Bądź ostrożny wyjeżdżając do pracy za granicą

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega – handel ludźmi, nieuczciwe praktyki pośredników, wysyłających Polaków do pracy m.in. w Wielkiej Brytanii są wciąż realnym zagrożeniem. Jeżeli oferta pracy za granicą wydaje się z jakichkolwiek względów podejrzana – warto skorzystać z całkowicie bezpłatnej oceny...

 • Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2020 roku

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020.   Priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2020 tj. wsparcie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę