Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiat Ostrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (VI)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

  Powiat Ostrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt:   „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (VI)"   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 10.1-...

- Wiedzieć więcej  więcej = działać skuteczniej. Ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców (plik pdf) - Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (plik pdf) - Nowy poziom usług (plik pdf) - "Eurokadra" (plik pdf) - "Od bierności do...

Załączniki 2008-2014.pdf (pdf, 325 KB) Rezultaty PO WER 2015-2019.pdf (pdf, 1040 KB) Rezultaty RPO WŚ 2015-2019.pdf (pdf, 804 KB)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę