Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Ostrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (VI)" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie...

  Powiat Ostrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (VII)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie...

  Powiat Ostrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt:   „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (VII)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 10.1-...

  Powiat Ostrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt: „Od bierności do zawodowej aktywności." Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś  priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę