Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Ostrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)".  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego współfinansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz wkładu...

- Wiedzieć więcej  więcej = działać skuteczniej. Ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców (plik pdf) - Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (plik pdf) - Nowy poziom usług (plik pdf) - "Eurokadra" (plik pdf) - "Od bierności do...

Załączniki 2008-2014.pdf (pdf, 325 KB) Rezultaty PO WER 2015-2022.pdf (pdf, 1709 KB) Rezultaty RPO WŚ 2015-2022.pdf (pdf, 1589 KB)

Załączniki Rezultaty Od Bierności Do Zawodowej Aktywności 2023.pdf (pdf, 191 KB) Rezultaty EFS+ 2023.pdf (pdf, 224 KB)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę