Archiwum aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nagłówek

Archiwum aktualności

 • INFORMACJA

    Projekt Re-Turn - elementem wspierającym rozwój polityki regionalnej

 • INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy....

 • UWAGA

  Osoba zgłaszająca się do rejestracji nie posiadająca : 1) dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości; 2) dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia; 3) świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień; 4) dokumentu stwierdzającego...

 • INFORMACJA

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. laureatem konkursu W październiku 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. Przyłączył się do ważnej i potrzebnej inicjatywy pod nazwą Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jest nam bardzo przyjemnie zakomunikować, że działania podjęte w ramach OTK przez Urząd, zostały docenione i...

 • INFORMACJA

  W dniu 28 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 20.07.2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Rozporządzenie to w § 1 pkt 22 reguluje przepisy dotyczące funkcjonowania...

 • WKU w Sandomierzu

  WKU w Sandomierzu

Powrót do aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę