Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2017 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. zaprasza partnerów rynku pracy, do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2017.   Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wyniki badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, pozwolą przygotować plan szkoleń dla osób bezrobotnych i innych...

UWAGA !!!!!! ZMIANA MIEJSCA WYPŁATY ZASIŁKÓW

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM INFORMUJE, ŻE OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2016 R. NASTĘPUJE ZMIANA MIEJSCA WYPŁATY ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W FORMIE GOTÓWKOWEJ. OBSŁUGA WYPŁAT BĘDZIE DOKONYWANA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM W NIŻEJ WYMIENIONYCH MIEJSCACH DLA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE: Miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów w placówce Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św., ul. Wardyńskiego 15A; Gminy Bałtów w Punkcie...

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

Sieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii. 15 i 16 września 2016 r. w Oslo i Stavanger odbędą się dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce" . Organizuje je sieć EURES reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie poszukujących pracy...

Pomoc dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż istnieją możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej  dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek wprowadzenia rosyjskiego embarga lub innego czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów. Pomoc skierowana jest do firm w których przeważający rodzaj działalności to handel, przetwórstwo, transport, uprawy rolne lub chów i hodowla zwierząt oraz wynikające z nich usługi. Pracodawca, który z przyczyn niezależnych od niego odnotował...

Dodatkowy termin naboru wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż w dniach od 25.07.2016 r. do 05.08.2016 r. będzie prowadzony nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej Załączniki TERMINY_2016.pdf

Wstrzymanie naboru wniosków o organizacje stażu, szkoleń i prac interwencyjnych finansowanych ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 28.06.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków na finansowanie staży, szkoleń i prac interwencyjnych (art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) finansowanych ze środków PFRON.

Wydłużenie czerwcowego terminu naboru wniosków o organizację stażu

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż najbliższy termin naboru wniosków o organizację stażu zostanie wydłużony o tydzień i będzie trwał od 13.06.2016r. do 24.06.2016r. Załączniki TERMINY_2016.pdf

Informacja dotycząca najbliższego terminu (13.06.2016r. - 17.06.2016r.) naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w najbliższym naborze wniosków o organizację stażu preferowane będą wnioski dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, w tym osób poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w PUP nie dłużej niż 4 miesiące. Załączniki TERMINY_2016.pdf

Informacja o naborze wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż wydłuża termin naboru wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej finansowanych ze środków PFRON. Nabór wniosków prowadzony będzie do momentu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel

Nabór wniosków dla niepełnosprawnych z PFRON

INFORMACJA   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż  Uchwałą Nr 69/2016 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON otrzymał kwotę   450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań w 2016 roku: Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych (staże, szkolenia, prace...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę