Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy. Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 80900,00 złotych.  Wszystkie...

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W  związku z uchyleniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od dnia 1 lipca 2017 r. rozporządzeń: w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z...

Informacja dotycząca środków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na szkolenia w trybie indywidualnym tylko dla : osób długotrwale bezrobotnych (bez względu na wiek) - finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy limit w kwocie 10.000,00 zł. osób bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie lub...

Informacja dotycząca środków na realizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych tylko dla osób :    - długotrwale bezrobotnych (bezrobotni pozostający w rejestrze urzędu pracy...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 14.06.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wznowienie naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wznawia nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art.150 f  i art. 150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r....

Informacja dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na podjęcie dzialalności gospodarczej tylko dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w tym:   - osób do 25 roku życia zarejestrowanych nie dłuzej niż 4 miesiące (na dzień pozytywnego zozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na...

Informacja dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na podjęcie dzialalności gospodarczej tylko dla: 1. osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w tym:   - osób  do 25 roku życia zarejestrowanych  nie dłuzej niż 4 miesiące (na dzień pozytywnego zozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania...

Informacja dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej tylko dla: 1. osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w tym:    - osób  do 25 roku życia zarejestrowanych  nie dłużej niż 4 miesiące (na dzień pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie...

Renesans Inteligentnych Zawodów Schools Fashion 2017

Wyświetlanie 1 - 10 z 81 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę