Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy (od 06 do 17 sierpnia 2018 r. - około 40 stanowisk) - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż w ramach tego naboru na refundowane stanowiska pracy mogą być kierowane tylko osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia. Wsparcie dla uczestników projektu będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w dokumencie Gwarancje dla młodzieży – osoby bezrobotne do 25 roku...

Nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego w ramach projektu finansowanego z PO WER IV (osoby poniżej 30 roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osób poniżej 30 roku życia (osoby do 25 roku życia nie mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy dłużej niż 4 miesiące). Osoby bezrobotne zainteresowane bonem stażowym proszone są o kontakt ze swoim doradcą...

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 osób zamieszkałych na terenach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 27.06.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 osób zamieszkałych na terenach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. ...

Informacja o zmianie Regulaminu newsletterów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) zmieniony został Regulamin newsletterów Powiatowego Urzędu Pracy (dostępny w załączniku oraz w zakładce urząd - dokumenty do pobrania).   Informujemy...

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu finansowanego z PO WER III (osoby poniżej 30 roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim wznawia nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób poniżej 30 roku życia (osoby do 25 roku życia nie mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy dłużej niż 4 miesiące). W ramach projektu mogą być finansowane tylko szkolenia kończące się uzyskaniem kwalifikacji...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 17.05.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych.

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy w celu odbycia stażu przez osoby poszukujące pracy ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy w celu odbycia stażu przez osoby poszukujące pracy ze środków PFRON od dnia 15.05.2018 r.

Informacja o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .     Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 15 646,28 złotych .   UWAGA: Wszystkie zaplanowane...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON od dnia 15.05.2018 r.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 45 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 14.05.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 45 roku życia, z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 139 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę