Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nagłówek

Aktualności

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 20.11.2017 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych.  

Dodatkowy nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na środki z rezerwy.

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2018 rok

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. zaprasza partnerów rynku pracy, do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2018.     Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem...

Komunikat o terminie zakończenia naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 15.11.2017 r. kończy nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150 f  i art. 150 g ustawy z...

Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 17.10.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi ...

Wstrzymanie naboru wniosków ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 12.10.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. ...

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 05.10.2017 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wyświetlanie 1 - 10 z 100 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę