Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu stażowego od dnia 15.10.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 15.10.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

XV Internetowa Giełda Pracy

Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców dotycząca bezpieczeństwa danych osobowych

    Informujemy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców, że przesyłanie do tut. Urzędu tzw. informacji nieadekwatnych przy składaniu wszelkich wniosków dotyczących refundacji środków pieniężnych jest niezgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,...

Work@PL - Praca w Polsce

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw Unii Europejskiej ? Weź udział w Work@PL !        Work@PL to wydarzenie o charakterze targów pracy on-line , które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 przy wykorzystaniu...

Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy (7 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy)

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych niepełnoprawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w dniach od 17.09.2018 r. do 19.09.2018 r. będą przyjmowane wnioski o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy. Pozyskane...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON od dnia 11.09.2018 r.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wznawia nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia. ...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Nabór wniosków z PFRON

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż  będzie dysponował kwotą  200.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań do końca 2018 roku: Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do...

Wyświetlanie 1 - 10 z 151 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę