Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie na konferencję dla pracodawców

Szanowni Państwo chcielibyśmy Państwa zaprosić na konferencję pt. "Korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnych - dofinansowanie do ich wynagrodzeń". Oprócz tematów związanych z dofinansowaniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych poruszymy także tematy związane z ofertą urzędu pracy skierowaną do pracodawców oraz opowiemy o...

Wznowienie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku z dużym zainteresowaniem pracodawców refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem dzisiejszym wznawia przyjmowanie wniosków o tę formę wsparcia.  Wnioski będą przyjmowane do dnia 16.02.2018 r. Liczba stanowisk, które będą...

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 06.02.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powyższa decyzja wynika z faktu, iż łączna wartość złożonych wniosków przekroczyła limit środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym naborze. ...

Wstrzymanie naboru wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 02.02.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie stosowania zapisu punktu 1 dotyczącego realizacji bonów na zasiedlenie określonego w „Kryteriach aktywizacji osób bezrobotnych i współpracy z pracodawcami w poszczególnych usługach i instrumentach rynku pracy w 2018 roku”

W sytuacji, gdy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, z ustalonym  I lub II profilem pomocy u której realizacja tej formy wsparcia wynika z indywidulanego planu działania brak jest odpowiednich ofert pracy na lokalnym rynku pracy lub oferty te występują sporadycznie, można przyznać bon na zasiedlenie w przypadku...

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizują projekt „Szansa na pracę"

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia"  zapraszają do udziału w projekcie „Szansa na pracę". Grupa docelowa projektu: osoby w wieku 18-64 lat, znajdujące  się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku...

W 2018 r. PUP nie finansuje badań lekarskich (staże, szkolenia)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 01.01.2018 r. nie finansuje badań lekarskich osób bezrobotnych skierowanych na staże i szkolenia (dotyczy również trójstronnych umów szkoleniowych). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1...

Zmiana rachunków bankowych PUP w Ostrowcu Św.

UWAGA!!!! Rachunki bankowe PUP w Ostrowcu Św. obowiązujące od dnia 08.01.2018 Rachunek Funduszu Pracy 32 8507 0004 2001 0049 1299 0018 Rachunek do obsługi budżetu 59 8507 0004 2001 0049 1299 0017 Rachunek PFRON 75 8507 0004 2001 0049 1299 0020 Rachunek POWER 48 8507 0004 2001 0049...

Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .     Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 233 400,00 złotych.   UWAGA: Wszystkie zaplanowane...

Wyświetlanie 1 - 10 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę