Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

CPKZ

Newsletter

Facebook - PUP Ostrowiec Św.

Ważne informacje

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UMORZENIA MIKROPRZEDSIĘBIORCOM POŻYCZEK WYPŁACONYCH OD DNIA 04.05.2020 R. DO DNIA 07.05.2020 R.

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 15 zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn.zm.) informuje, że pożyczki na pokrycie bieżących kosztów...

 • Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .   Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 158 007,89 zł.       Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie  utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zagrożone utratą pracy z powodu posiadania kompetencji  nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.   Wnioski...

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UMORZENIA MIKROPRZEDSIĘBIORCOM POŻYCZEK WYPŁACONYCH OD DNIA 21.04.2020 R. DO DNIA 30.04.2020 R.

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 15 zzd ust. 7  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn.zm.) informuje, że pożyczki na pokrycie bieżących kosztów...

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UMORZENIA MIKROPRZEDSIĘBIORCOM POŻYCZEK WYPŁACONYCH OD DNIA 03.04.2020 R. DO DNIA 20.04.2020 R.

  KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UMORZENIA MIKROPRZEDSIĘBIORCOM POŻYCZEK WYPŁACONYCH OD DNIA 03.04.2020 R. DO DNIA 20.04.2020 R.   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie art. 15 zzd ust.7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

 • WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO FORMULARZA ROLICZENIOWEGO

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 17.07.2020 ukazał się nowy formularz rozliczeniowy dotyczący dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia...

 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów odnośnie opodatkowania dofinansowań z Tarczy Antykryzysowej

  W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów informujemy, że dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów prowadzenia działalności przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników mieszczą się w definicji innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych na pokrycie kosztów i tym samym spełniają przesłanki wynikające z art.14 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT w myśl którego przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, (z...

 • Komunikat dotyczący obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim z dniem 1 lipca 2020 roku wprowadza nowe zasady obsługi: - kontakt elektroniczny – poprzez praca.gov.pl, e-puap, e-mail ( ZALECANE ) - kontakt telefoniczny – 41 265 42 08 ( ZALECANE ) - rejestracja osób bezrobotnych – parter budynku, ograniczona liczba osób, obowiązek używania maseczek i  dezynfekcji rąk. - punkt podawczy (parter budynku wejście od THM) – przyjmowanie wniosków, pism, informacja - terminy stawiennictwa – nadal obowiązuje kontakt telefoniczny ...

 • Informacja dotycząca naborów wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

  NOWE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej. 1) od dnia 24.06.2020 – tryb ciągły Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o...

 • Co zmienia Tarcza Antykryzysowa 4.0?

  Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, i 568 z późniejszymi zmianami): w art. 15 zzb i zze Wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca / organizacja pozarządowa lub podmiot  o którym mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę