Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

CPKZ

Newsletter

Facebook - PUP Ostrowiec Św.

Ważne informacje

Informacja

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)”

 • Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

      Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej  przekazało informację dotyczącą  priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z limitu podstawowego na rok 2024.       Informacja o terminie naboru wniosków zamieszczona zostanie na stronie internetowej  urzędu po otrzymaniu środków finansowych na ten cel oraz  wytycznych  dotyczących interpretacji  poszczególnych  priorytetów.   Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024   1....

 • Informacja o zakończeniu naboru wniosków finansowanych z programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż zakończył nabór wniosków finansowanych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dla pracowników zwolnionych z WSM FACTORY).

 • Zaproszenie partnerów rynku pracy do współpracy w zakresie planowania szkoleń na rok 2024

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. zaprasza partnerów rynku pracy, do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2024. Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wyniki badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, pozwolą przygotować plan szkoleń dla osób bezrobotnych i innych...

 • Informacja o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z powodu wpływu dużej ilości wniosków na łączna kwotę znacznie przekraczającą limit środków przeznaczonych na ten cel z dniem 07.11.2023 r. zostaje zakończony nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej od dnia 06.11.2023 r.

  W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych. Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.11.2023 r. od godziny 7:00 do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.   Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze...

 • Ogłoszenie naboru wniosków dotyczących przyznania bonu na zasiedlenie

  W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej   ...

 • Informacja o zakończeniu naboru wniosków o szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel zostaje zakończony nabór wniosków o szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną.

 • 10 listopada 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

  Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. informujemy, że dzień 10 listopada 2023 r. jest dniem wolnym od pracy w związku ze świętem przypadającym w sobotę 11 listopada 2023 r. W dniu 10 listopada 2023 r. Urząd będzie nieczynny.

 • Informacja dotycząca szkoleń

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św., informuje, że pozostała kwota środków z przeznaczeniem na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną wynosi 4.785,00 zł. Szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną powinno zakończyć się w roku 2023 r., do dnia 15.12.2023 r.

 • Informacja o naborze wniosków ze środków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego . Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd w bieżącym naborze wynosi 15 180,00 złotych. Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie  utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zagrożone utratą pracy  z powodu posiadania kompetencji  nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i  dynamicznie zmieniającego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl


Informacja dla osób przesyłających pisma do PUP w Ostrowcu Św.

Jak złożyć wniosek/ pismo/ podanie do Urzędu drogą elektroniczną przez ePUAP?

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 

41 265 42 08
 • Odnotowywanie osób bezrobotnych
 • Pośrednictwo pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Oferty pracy

41 265 42 09 
 • Wsparcie COVID-19
 • Staże
 • Szkolenia
 • Doposażenia stanowisk pracy
 • Dofinansowanie działalności gospodarczej
 • Roboty publiczne
 • Prace interwencyjne
 • KFS
 • Bony na zasiedlenie
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Programy rynku pracy

41 265 44 57

41 242 11 79 
 • Rejestracja osób bezrobotnych
 • Ewidencja i Świadczenia
 • Księgowość
 • SekretariatWykaz numerów wewnętrznych do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę