Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Wstrzymanie naboru wniosków o organizacje stażu, szkoleń i prac interwencyjnych finansowanych ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 28.06.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków na finansowanie staży, szkoleń i prac interwencyjnych (art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) finansowanych ze środków PFRON.

Wydłużenie czerwcowego terminu naboru wniosków o organizację stażu

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż najbliższy termin naboru wniosków o organizację stażu zostanie wydłużony o tydzień i będzie trwał od 13.06.2016r. do 24.06.2016r. Załączniki TERMINY_2016.pdf

Informacja dotycząca najbliższego terminu (13.06.2016r. - 17.06.2016r.) naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w najbliższym naborze wniosków o organizację stażu preferowane będą wnioski dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, w tym osób poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w PUP nie dłużej niż 4 miesiące. Załączniki TERMINY_2016.pdf

Informacja o naborze wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż wydłuża termin naboru wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej finansowanych ze środków PFRON. Nabór wniosków prowadzony będzie do momentu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel

Nabór wniosków dla niepełnosprawnych z PFRON

INFORMACJA   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż  Uchwałą Nr 69/2016 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON otrzymał kwotę   450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań w 2016 roku: Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych (staże, szkolenia, prace...

Informacja dotycząca najbliższego terminu (25.04.2016r. - 29.04.2016r.) naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w kwietniowym naborze wniosków o organizację stażu realizowane będą wyłącznie wnioski dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych: powyżej 50 roku życia oraz poniżej 30 roku życia , w tym osób poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w PUP nie dłużej niż 4 miesiące . We wskazanych grupach preferowane będą ponadto osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy (zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w PUP) ...

Informacja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W dniu 07.03.2016r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. wpłynęło 108 wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS na łączną kwotę 2.208.997,00 złotych co w znacznym stopniu przekracza limit środków przyznanych na 2016r.dla naszego powiatu, który wynosi  534.500,00 złotych. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sytuacji, gdy zainteresowanie  pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy limit wydatków przyznanych na powiat, Powiatowy Urząd...

Wstrzymanie naboru wniosków KFS

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 07.03.2016r. o godz. 15.00  wstrzymuje nabór wniosków o środki w ramach Krajowego Funduszu  Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zablokowanie naboru wniosków spowodowane jest faktem złożenia w pierwszym dniu naboru ilości wniosków, których wartość w znaczący sposób przekracza przyznany dla PUP limit środków.  

Informacja o naborze wniosków dla niepełnosprawnych z PFRON

INFORMACJA   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej będzie prowadzony po otrzymaniu Uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON z przeznaczeniem na...

Termin przyjmowania wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż od dnia 07.03.2016r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków  finansowych na ten cel. W pierwszej kolejności Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach przez  Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kryteria...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

9,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę