Aktualności

Informacja o naborze wniosków dla niepełnosprawnych z PFRON

INFORMACJA   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej będzie prowadzony po otrzymaniu Uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON z przeznaczeniem na...

Zapraszamy na Regionalne Targi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Karta zgłoszenia udziału - dla pracodawców

Termin przyjmowania wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż od dnia 07.03.2016r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków  finansowych na ten cel. W pierwszej kolejności Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach przez  Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kryteria...

Plan szkoleń grupowych na 2016 rok

Załączniki Plan szkoleń 2016.pdf

Uwaga! Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (osoby powyżej 30 roku życia)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 25.11.2015r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób powyżej 30 roku życia. Załączniki TERMINY.pdf

Uwaga! Zapraszamy osoby do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż od dnia dzisiejszego osoby młode mogą ubiegać się  o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacje będą udzielane z projektu współfinansowanego ze środków EFS skierowanego do osób poniżej 30 roku życia. Pozostałe w budżecie projektu wolne środki finansowe  pozwolą na udzielenie dotacji ok. 3 osobom bezrobotnym. Załączniki TERMINY.pdf ...

Uwaga! Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (osoby powyżej 30 roku życia)

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż od dnia 12.11.2015r. do odwołania będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. W związku z tym, że dotacje będą udzielane z projektu współfinansowanego ze środków EFS skierowanego do osób powyżej 30 roku życia o środki na podjęcie działalności mogą ubiegać się tylko osoby, które ukończyły 30 lat. Załączniki TERMINY.pdf ...

Więcej aktualności

Rynek pracy

Statystyki i analizy

9,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.372,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy