Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

PUP Ostrowiec Św.

Newsletter

Centrum Obsługi Pracodawcy

Ważne informacje

Wirtualne targi pracy 'Discover Poland! Work with us'

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników ? Weź udział w wirtualnych targach pracy Discover Poland ! Work with us   „Discover Poland! Work with us" to wydarzenie on-line, które odbędzie się 29 maja 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 (CET) przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eu . Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców w dotarciu do osób poszukujących pracy z innych państw Unii Europejskiej, w tym Polaków...

Informacja dotycząca naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy

PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców ostatnim naborem (06.05.2019 r. – 10.05.2019 r.) wniosków o refundację kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy, podjęto decyzję o przyznaniu pracodawcom refundacji na utworzenie 64, a nie jak pierwotnie było planowane na 34 stanowisk pracy.  W związku z...

Pomoc dla przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości, mogą liczyć na pomoc. Wszystko to w ramach projektu Early Warning Europe realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundację Firmy Rodzinne. Przedsiębiorcy mogą otrzymać m.in. bezpłatną pracę z konsultantem...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 20.05.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.  

Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel z dniem 09.05.2019 r. zostaje zakończony nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej finansowanych ze środków  PFRON . ...

Informacja dla pracodawców dotycząca staży

PRACODAWCO!!! W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków dotyczących organizacji stażu dla osób bezrobotnych tj. od 27.05.2019 roku do 07.06.2019 roku informujemy, że: Staż ma na celu uzyskanie przez osoby bezrobotne odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych wskazanych we wniosku i programie stażu. Tym samym osoby bezrobotne nie mogą posiadać doświadczenia zawodowego na stanowisku wskazanym we wniosku o organizację stażu.   Prosimy zwrócić uwagę na formę odpowiedzi na...

Relacja z Regionalnych Targów Pracy 2019

    W Regionalnych Targach Pracy wzięło udział ponad 800 osób. 96 wystawców miało do zaoferowania ponad 1000 miejsc pracy. W tegorocznej edycji targów wzięły udział największe firmy w regionie.     Targi otworzyli dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk, dyrektor PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim Małgorzata Stafijowska oraz wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński. Targi Pracy to odpowiedz na dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz rosnące zapotrzebowanie biznesu na wykwalifikowanych...

Zaproszenie do zapoznania się z ofertami stażu

Zapraszamy osoby bezrobotne do zapoznania się z aktualnymi ofertami stażu. Osoby zainteresowane ofertą stażu proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.  

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniu 31.12.2018r.  kasa będzie  nieczynna.  

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz skierowanie na szkolenie od dnia 24.12.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wstrzymuje z dniem 24.12.2018 r. przyjmowanie wniosków o bony na zasiedlenie oraz o skierowanie na szkolenie. Nabór wniosków zostanie wznowiony po dokonaniu podziału środków finansowych przyznanych na aktywizację osób bezrobotnych na rok przyszły oraz...

Przypomnienie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że zgodnie z artykułem 150g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , koszty wynikające z zawartych umów w sprawie refundacji z Funduszu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 29.11.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę