Aktualności

Dodatkowe środki z PFRON

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że posiada wolne środki z PFRON w  wysokości 40.000,00 zł . z  przeznaczeniem na: •    dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r.  Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)   Nabór wniosków trwać będzie od 03.08.2015 r.  do  14.08.2015 r. do godz.12.00 Aktualny...

Wznowienie naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż w związku z otrzymaniem dodatkowych środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dniem  03.08.2015r. wznawia się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków  finansowych na ten cel. Jednocześnie informujemy, iż został zmieniony druk wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z...

Zmiana kryteriów naboru na szkolenie pn. Specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej

W związku ze zmianą źródła finansowania szkolenia pn. „Specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów… ‘' informujemy, iż nastąpiła zmiana kryteriów naboru na szkolenie. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne  zarejestrowane w PUP posiadające II profil pomocy ( I profil pomocy ale tylko w uzasadnionych przypadkach), bez względu na wiek i okres zarejestrowania  w PUP oraz posiadające wykształcenie  wyższe - wskazane ekonomiczne. Nabór prowadzony jest w siedzibie Urzędu w pokoju nr 8.   ...

Zmiana terminu naboru na szkolenie pn. Specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej.

 PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH   Powiatowy Urząd pracy informuje o zmianie terminu prowadzenia naboru na szkolenie pn. Specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej. Nabór na szkolenie prowadzony będzie od dnia 16 czerwca 2015r.

Wznowienie naboru wniosków - szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 27.05.2015r. wznawia przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną (szkolenia indywidualne).

Wstrzymanie naboru wniosków - bon stażowy, bon zatrudnieniowy oraz szkolenie indywidualne

UWAGA !!! Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 18.05.2015r. wstrzymuje wydawanie: - bonów stażowych, - bonów zatrudnieniowych. Wynika to z faktu, iż w/wymienione formy aktywizacji realizowane są przez okres 12 miesięcy oraz finansowane z projektu unijnego (EFS), którego realizacja musi zakończyć się do 30.06.2016r. Wobec powyższego konieczne jest zakończenie przyznawania bonów w I półroczu bieżącego roku.   Z dniem 18.05.2015r. wstrzymuje się również przyjmowanie wniosków o...

Informacja dla instytucji szkoleniowych

Rynkowe rozpoznanie ceny w celu oszacowania wartości zamówienia (więcej...)

Gwarancje dla młodzieży

Uprzejmie informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży" , w ramach której publikowane są informacje dotyczące: programu "Gwarancje dla młodzieży" - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe, oferty dla młodzieży - pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów, ...

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 07.04.2015r. wstrzymuje nabór wniosków na: - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył  50 rok życia, - refundację pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia.

Więcej aktualności

Rynek pracy

Statystyki i analizy

10,3%Stopa bezrobocia w Polsce. Stan w końcu czerwca 2015 r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.639,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
https://www.esp.sygnity.pl/WyborJednostki.do?idJed=529

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy