Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

PUP Ostrowiec Św.

Newsletter

Centrum Obsługi Pracodawcy

Ważne informacje

Zaproszenie do zapoznania się z ofertami stażu

Zapraszamy osoby bezrobotne do zapoznania się z aktualnymi ofertami stażu. Osoby zainteresowane ofertą stażu proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.  

Koniec ustalania profilu pomocy dla bezrobotnego z dniem 14.06.2019 roku

Powiatowe urzędy pracy od dnia 14 czerwca 2019 roku nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla bezrobotnego. Wynika to z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawą do udzielenia pomocy osobie bezrobotnej będzie indywidualny plan działania, który będzie opracowywany z uwzględnieniem wyksztalcenia i  doświadczenia zawodowego danej osoby oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 10.06.2019 r. kończy nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia. Powyższa decyzja wynika z faktu zaangażowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku.

Uwaga na fałszywe wiadomości e-mail !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o fałszywych wiadomościach e-mail, wysyłanych z domeny @pup.ostrowiec.pl. Zapewniamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. nie wysyła korespondencji zawierającej treści wulgarne bądź niecenzuralne czy nakazujące wpłatę określonej sumy pieniędzy. O sprawie bezprawnego użycia domeny @pup.ostrowiec.pl zostały powiadomione odpowiednie organy ścigania. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zignorowanie / usunięcie takiej korespondencji i nieotwieranie dołączonych do...

Wirtualne targi pracy 'Discover Poland! Work with us'

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników ? Weź udział w wirtualnych targach pracy Discover Poland ! Work with us   „Discover Poland! Work with us" to wydarzenie on-line, które odbędzie się 29 maja 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 (CET) przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eu . Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców w dotarciu do osób poszukujących pracy z innych państw Unii Europejskiej, w tym Polaków...

Informacja dotycząca naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy

PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców ostatnim naborem (06.05.2019 r. – 10.05.2019 r.) wniosków o refundację kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy, podjęto decyzję o przyznaniu pracodawcom refundacji na utworzenie 64, a nie jak pierwotnie było planowane na 34 stanowisk pracy.  W związku z powyższym przewidziany na sierpień b.r. nabór wniosków, w którym planowano rozdysponowanie refundacji na utworzenie 30 stanowisk pracy, zostaje odwołany. W...

Pomoc dla przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości, mogą liczyć na pomoc. Wszystko to w ramach projektu Early Warning Europe realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundację Firmy Rodzinne. Przedsiębiorcy mogą otrzymać m.in. bezpłatną pracę z konsultantem...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 20.05.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.  

Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniu 31.12.2018r.  kasa będzie  nieczynna.  

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz skierowanie na szkolenie od dnia 24.12.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wstrzymuje z dniem 24.12.2018 r. przyjmowanie wniosków o bony na zasiedlenie oraz o skierowanie na szkolenie. Nabór wniosków zostanie wznowiony po dokonaniu podziału środków finansowych przyznanych na aktywizację osób bezrobotnych na rok przyszły oraz...

Przypomnienie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że zgodnie z artykułem 150g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , koszty wynikające z zawartych umów w sprawie refundacji z Funduszu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 29.11.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę