Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Informacja dotycząca środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej tylko dla: 1. osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w tym:    - osób  do 25 roku życia zarejestrowanych  nie dłużej niż 4 miesiące (na dzień pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej);    - osób zaliczających się do kategorii NEET czyli min. nie uczestniczących w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4...

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje, iż z dniem 15.05.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem dzisiejszym wstrzymuje nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150 f  i art. 150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Wstrzymanie naboru wniosków ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 04.05.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

Przedłużenie terminu naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach przyznanego limitu.     Kwota środków KFS, jaka pozostała do rozdysponowania wynosi 13 732,40 złotych.     Termin naboru wniosków od dnia 27.04.2017 r. do wyczerpania limitu środków. Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00. Przez datę złożenia wniosku uznaje się datę jego...

Wznowienie naboru wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 21.04.2017 r. wznawia nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON. W dyspozycji Urzędu pozostaje 30.000 zł wolnych środków na ten cel.

Dodatkowy termin naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach przyznanego limitu.      Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach niniejszego naboru wynosi 13 732,40 złotych.      Termin naboru wniosków od dnia 27.04.2017 r. do dnia 28.04.2017 r. Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00. Przez datę złożenia wniosku...

Wstrzymanie naboru wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON

PUP w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 14.04.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON.

Dodatkowy termin naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach przyznanego limitu.      Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach niniejszego naboru wynosi 57 948,40 złotych.      Termin naboru wniosków od dnia 18.04.2017 r.  do dnia 19.04.2017r. Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00. Przez datę złożenia wniosku...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę