Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

PUP Ostrowiec Św.

Newsletter

Centrum Obsługi Pracodawcy

Ważne informacje

Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

ZAPRASZAMY NA REGIONALNE TARGI PRACY

Uprzejmie informujemy, iż 12 kwietnia br. (piątek) w godz. 10.00 - 13.00 w hali przy Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67A odbędą się Regionalne Targi Pracy.

Pracodawco weź udział w REGIONALNYCH TARGACH PRACY! Wyślij zgłoszenie już dziś

Uprzejmie informujemy iż, 12 kwietnia 2019 roku (piątek) w godz. 10.00 - 13.00 w hali przy Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67A odbędą się organizowane przez  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach   Regionalne Targi Pracy . Firmy, które zgłoszą się do organizatorów Regionalnych Targów Pracy będą miały zapewnione bezpłatne stoisko. Wystarczy jak najszybciej wypełnić stosowny druk zgłoszenia (druk...

Informacja dotycząca dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 14.03.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie dzialalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku zycia, z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. W chwili obecnej Urząd dysponuje środkami na podjęcie działalności gospodarczej tylko dla osób poniżej 30 roku życia. Środki te przyznawane są tylko osobom bezrobotnym kwalifikującym się do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Praca wakacyjna w Niemczech - przedłużenie terminu

         Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o przedłużeniu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze naboru do pracy wakacyjnej w Niemczech w 2019 roku. Termin składania dokumentów upływa w dniu 28.05.2019 r. Zasady naboru oraz obowiązujące formularze nie uległy zmianie.            O pracę wakacyjną mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie, studenci oraz poszukujący pracy. Osoby zainteresowane...

Informacja dotycząca bonu na zasiedlenie

W związku z wyczerpaniem limitu środków z Funduszu Pracy dotyczących  przyznania bonu na zasiedlenie Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż bony na zasiedlenie będą przyznawane tylko osobom bezrobotnym kwalifikującym się do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czyli spełniającym następujący warunek: -  w przypadku osoby bezrobotnej do 25 roku życia, na dzień rozpatrzenia wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie taka osoba nie może być...

Czego oczekują kandydaci poszukujący zatrudnienia? Poznaj najnowszy raport

Rekordowo niska stopa bezrobocia w Polsce, wzrost średnich płac, a także deficyt pracowników w wielu branżach sprawiają, że pracodawcy mają problem z obsadzeniem stanowisk w swoich firmach. Prowadzi to często do sytuacji, że zmuszeni są oferować wyższe stawki oraz atrakcyjne warunki pozapłacowe. Czy możemy zatem mówić o modelu rynku pracownika w Polsce? Wiele wskazuje na to, że tak. Portal Aplikuj.pl postanowił jednak sprawdzić, czy faktycznie to pracownicy dyktują warunki zatrudnienia. Przeprowadzono badanie...

Zaproszenie do zapoznania się z ofertami stażu

Zapraszamy osoby bezrobotne do zapoznania się z aktualnymi ofertami stażu. Osoby zainteresowane ofertą stażu proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.  

Terminy naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy oraz o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2019. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane od dnia 04.03.2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.   Nabór wniosków o organizację  stażu (okres trwania stażu do 4 miesięcy).   Termin składania wniosków Rozpatrzenie  wniosków Zawieranie umów ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniu 31.12.2018r.  kasa będzie  nieczynna.  

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz skierowanie na szkolenie od dnia 24.12.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wstrzymuje z dniem 24.12.2018 r. przyjmowanie wniosków o bony na zasiedlenie oraz o skierowanie na szkolenie. Nabór wniosków zostanie wznowiony po dokonaniu podziału środków finansowych przyznanych na aktywizację osób bezrobotnych na rok przyszły oraz...

Przypomnienie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że zgodnie z artykułem 150g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , koszty wynikające z zawartych umów w sprawie refundacji z Funduszu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 29.11.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę