Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Przypomnienie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że zgodnie z artykułem 150g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , koszty wynikające z zawartych umów w sprawie refundacji z Funduszu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, są finansowane w latach 2016 – 2018. Zatem wyżej wymieniona refundacja nie zostanie dokonana, kiedy pracodawca nie złoży wszystkich kompletnych wniosków o zwrot poniesionych kosztów, w...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 29.11.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2019 rok

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. zaprasza partnerów rynku pracy, do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2019.     Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wyniki badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, pozwolą przygotować plan szkoleń dla...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz robót publicznych od dnia 17.11.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wnioski o organizację prac interwencyjnych oraz robót publicznych będą przyjmowane do 16.11.2018 r.

Informacja dotycząca dnia 12 listopada 2018 r.

Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - art. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy – art. 2 wyżej przywołanej ustawy. Osoby bezrobotne, które miały wyznaczony termin wizyty u pośrednika pracy-doradcy zawodowego na dzień 12 listopada 2018 r. proszone są o...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu finansowanego z PO WER IV

W związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim wznawia nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób poniżej 30 roku życia (osoby do 25 roku życia nie mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy dłużej niż 4 miesiące).

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu stażowego od dnia 15.10.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 15.10.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Informacja dla pracodawców i przedsiębiorców dotycząca bezpieczeństwa danych osobowych

    Informujemy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców, że przesyłanie do tut. Urzędu tzw. informacji nieadekwatnych przy składaniu wszelkich wniosków dotyczących refundacji środków pieniężnych jest niezgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego "RODO", a w szczególności z...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę