Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Komunikat o naborach wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2019 roku, w tym zasady aktywizacji oraz współpracy z pracodawcami. Obowiązujące kwoty refundacji i dofinansowania

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2019.   Nabór wniosków o organizację  stażu (okres trwania stażu do 4 miesięcy).   Termin składania wniosków Rozpatrzenie  wniosków Zawieranie umów 21.01.2019 r. - 01.02.2019 r. 04.02.2019 r. - 08.02.2019 r. 11.02.2019 r. - 15.03.2019 r. 25.03.2019 r. - 05.04.2019 r. 08.04.2019 r. - 12.04.2019 r. 15.04.2019 r....

Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .     Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 526 300,00 złotych.   UWAGA: Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym. Wnioski będą przyjmowane  od dnia 18.02.2019 r. (od godz. 7.00)  do dnia...

PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Informujemy, że PIT-11 za 2018 r. (o wysokości świadczeń uzyskanych przez bezrobotnych w 2018r.) wydawane będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 21.01.2019 r. do 31.01.2019 r. w pok. 37 (II piętro).   Informacje PIT-11 za 2018 r., które nie zostaną odebrane we wskazanym wyżej terminie będą wysłane pocztą.

Praca wakacyjna w Niemczech

         Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze naborze do pracy wakacyjnej w Niemczech w 2019 roku.            O pracę wakacyjną mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie, studenci oraz poszukujący pracy. Osoby zainteresowane powinny posiadać znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (niższy średniozaawansowany).   ...

Informacja dotycząca środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

W związku z koniecznością oszacowania zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok prosimy zainteresowanych pracodawców  posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu ostrowieckiego o odesłanie załączonej ankiety  badającej zapotrzebowanie na środki z rezerwy KFS w terminie do dnia 15.01.2019 roku . Priorytety wydatkowania rezerwy w 2019 roku: a)   wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniu 31.12.2018r.  kasa będzie  nieczynna.  

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz skierowanie na szkolenie od dnia 24.12.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wstrzymuje z dniem 24.12.2018 r. przyjmowanie wniosków o bony na zasiedlenie oraz o skierowanie na szkolenie. Nabór wniosków zostanie wznowiony po dokonaniu podziału środków finansowych przyznanych na aktywizację osób bezrobotnych na rok przyszły oraz zatwierdzeniu kryteriów aktywizacji osób bezrobotnych w 2019 r. Informacje o przyznaniu funduszy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, terminach przyjmowania wniosków i...

Przypomnienie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że zgodnie z artykułem 150g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , koszty wynikające z zawartych umów w sprawie refundacji z Funduszu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, są finansowane w latach 2016 – 2018. Zatem wyżej wymieniona refundacja nie zostanie dokonana, kiedy pracodawca nie złoży wszystkich kompletnych wniosków o zwrot poniesionych kosztów, w...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 29.11.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2019 rok

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. zaprasza partnerów rynku pracy, do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2019.     Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wyniki badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, pozwolą przygotować plan szkoleń dla...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę