Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 17.04.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 11.04.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Informacja o naborze na szkolenia indywidualne w ramach projektu finansowanego z RPO WŚ

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór na szkolenia indywidualne dla 4 osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy, które ukończyły 30 rok życia i należą przynajmniej do jednej z kategorii: kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba powyżej 50 roku życia, osoba z wykształceniem poniżej policealnego, osoba długotrwale bezrobotna (pozostająca bez pracy powyżej 12 miesięcy). W ramach projektu mogą być finansowane tylko szkolenia kończące się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych przez uprawnioną do...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 23.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia , z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. Uwaga!!! Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony jest tylko dla osób do 30 roku życia (osoby do 25 roku życia nie mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy dłużej niż 4 miesiące - na dzień rozpatrzenia...

Informacja o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .     Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 125.556,28 złotych.   UWAGA: Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków  od dnia 26.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. Wnioski przyjmowane są w...

Zaproszenie na konferencję dla pracodawców

Szanowni Państwo chcielibyśmy Państwa zaprosić na konferencję pt. "Korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnych - dofinansowanie do ich wynagrodzeń". Oprócz tematów związanych z dofinansowaniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych poruszymy także tematy związane z ofertą urzędu pracy skierowaną do pracodawców oraz opowiemy o zatrudnianiu cudzoziemców . Konferencja odbędzie się 27.02.2018 w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w sali konferencyjnej o godzinie 10. Zainteresowane...

Wznowienie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku z dużym zainteresowaniem pracodawców refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem dzisiejszym wznawia przyjmowanie wniosków o tę formę wsparcia.  Wnioski będą przyjmowane do dnia 16.02.2018 r. Liczba stanowisk, które będą mogły być refundowane ulega zwiększeniu do ok. 60. Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków w terminie od dnia 07.05.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. nie będzie realizowany. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę