Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 07.04.2015r. wstrzymuje nabór wniosków na: - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył  50 rok życia, - refundację pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia.

Nabór wniosków dla niepełnosprawnych z PFRON

INFORMACJA   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż  Uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON otrzymał kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań w 2015 roku:  Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych art. 11 - kwota 50.000,00 zł Przyznanie osobom...

Nowa strona internetowa PUP Ostrowiec Świętokrzyski

Witamy na nowej stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

Nabór wniosków dla niepełnosprawnych

Informujemy, że w związku z otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na aktywizację osób niepełnosprawnych, od 23.03.2015r . rozpoczyna się nabór wniosków o organizację staży dla osób poszukujących pracy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Przyjmowanie wniosków do wyczerpania limitu środków.

Wytyczne EFS

W związku z otrzymaniem wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż w roku bieżącym: 1. Priorytetem jest aktywizacja osób poniżej 30 roku , ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w tej grupie osób. 2. W ramach prowadzonego od dnia 16.02.2015r. naboru wniosków o przyznanie  środków na podjęcie działalności gospodarczej i doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy...

Informacja o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż prowadzi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat. Szczegółowe informacje na temat zakresu pomocy zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy . Wniosek można pobrać ze strony...

Informacja o PIT-11

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM INFORMUJE, IŻ DNIA 29.01.2015R. ZAKOŃCZYŁ WYSYŁKĘ INFORMACJI O DOCHODACH ORAZ POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY PIT -11 ŁĄCZNIE Z INFORMACJĄ O ROCZNYM RAPORCIE SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (RMUA) ZA 2014R.

Więcej aktualności

Rynek pracy

Statystyki i analizy

12,0%Stopa bezrobocia w Polsce

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 22.686,84 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje o urzędzie

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy