Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nabór wniosków dla niepełnosprawnych z PFRON

INFORMACJA   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż  Uchwałą Nr XXXIX/230/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymał kwotę   395.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań w 2017 roku:   Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji...

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

     Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 16.03.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.      W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych nabór wniosków zostanie wznowiony,  o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Dodatkowy termin naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach przyznanego limitu.   Termin naboru wniosków od dnia 01.03.2017 r. do dnia 03.03.2017 r.   Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00. Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2017 ROKU   1)...

Informacja dotycząca terminu naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Termin naboru wniosków od dnia 06.02.2017 r.  do dnia 10.02.2017 r.   Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00. Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2017 ROKU   1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w...

Komunikat o naborach wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2017 roku, w tym kryteria aktywizacji oraz współpracy z pracodawcami. Obowiązujące stawki refundacji i dofinansowania.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2017.   Nabór wniosków o organizację  stażu , który może trwać do 6 miesięcy ,  będzie prowadzony w następujących terminach:   Termin składania wniosków Rozpatrzenie  wniosków Zawieranie umów 16.01.2017 r. - 27.01.2017 r. 30.01.2017 r. - 03.02.2017 r. 06.02.2017 r. - 03.03.2017 r. 27.02.2017 r. - 10.03.2017 r. 13.03.2017 r. - 17.03.2017 r. ...

Informacja dotycząca środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

W związku z koniecznością oszacowania zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok prosimy zainteresowanych   pracodawców  posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu ostrowieckiego o odesłanie załączonej ankiety  badającej zapotrzebowanie na środki z rezerwy KFS w terminie do dnia 25.01.2017 roku .   Priorytety wydatkowania rezerwy w 2017 roku: a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4...

Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuję, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017.   Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.  Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym...

Komunikat o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane do dnia 02.12.2016 r.   Załączniki TERMINY_2016.pdf

Komunikat w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż od 07.11.2016 r. do odwołania będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Pozostałe w dyspozycji Urzędu wolne środki finansowe pozwolą na przyznanie dotacji dla około 7 osób bezrobotnych. W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Załączniki TERMINY_2016.pdf ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę