Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Wstrzymanie rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

UWAGA!   W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów regulujących zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że obowiązujące dotychczas oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy będą rejestrowane w tutejszym Urzędzie tylko do dnia 20 grudnia 2017 r.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 27.11.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 20.11.2017 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych.  

Dodatkowy nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na środki z rezerwy.

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 4156,80 złotych .       UWAGA: Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2018 rok

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. zaprasza partnerów rynku pracy, do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2018.     Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wyniki badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, pozwolą przygotować plan szkoleń dla...

Komunikat o terminie zakończenia naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 15.11.2017 r. kończy nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150 f  i art. 150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 3724,80 złotych .       UWAGA: Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 17.10.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o dodatkowym terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy.     Kwota środków KFS, jaka może zostać rozdysponowana w ramach naboru wynosi 6056,00 złotych . Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków od dnia 26.10.2017 r. do dnia 27.10.2017...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę