Aktualności

Informacja sygnalna - ranking zawodów za I półrocze 2015 roku

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że na naszej stronie internetowej w zakładce Rynek pracy/Statystyki i analizy urzędu/Monitoring zawodów , zamieszczona została informacja sygnalna - ranking zawodów według elementarnych grup zawodów za I półrocze 2015 roku na poziomie powiatu. Ranking zawiera grupy elementarne deficytowe i nadwyżkowe. Opracowanie dokonane zostało zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja dotycząca zatrudnienia na stanowisku szwaczka

W związku z pojawieniem się inwestora na terenie powiatu Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. poszukuje 30 osób do zatrudnienia na stanowisku szwaczka – wykonywanie prostych czynności szwalniczych. Wymagana praktyczna umiejętność szycia oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności . Szczegółowe informacje na stronie internetowej urzędu i pod numerem tel. 41 265-42-08 wew. 254.

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o wstrzymaniu z dniem 14.08.2015r. naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o wstrzymaniu naboru wniosków dotyczących przyznania bezrobotnemu do 30 roku życia bonu na zasiedlenie. Termin naboru wniosków upływa w dniu 10.08.2015 r. o godzinie 15:00 z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy aktywizacji zawodowej.

Dodatkowe środki z PFRON

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że posiada wolne środki z PFRON w  wysokości 40.000,00 zł . z  przeznaczeniem na: •    dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r.  Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)   Nabór wniosków trwać będzie od 03.08.2015 r.  do  14.08.2015 r. do godz.12.00 Aktualny...

Wznowienie naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż w związku z otrzymaniem dodatkowych środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dniem  03.08.2015r. wznawia się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków  finansowych na ten cel. Jednocześnie informujemy, iż został zmieniony druk wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z...

Wznowienie naboru wniosków - szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 27.05.2015r. wznawia przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną (szkolenia indywidualne).

Wstrzymanie naboru wniosków - bon stażowy, bon zatrudnieniowy oraz szkolenie indywidualne

UWAGA !!! Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 18.05.2015r. wstrzymuje wydawanie: - bonów stażowych, - bonów zatrudnieniowych. Wynika to z faktu, iż w/wymienione formy aktywizacji realizowane są przez okres 12 miesięcy oraz finansowane z projektu unijnego (EFS), którego realizacja musi zakończyć się do 30.06.2016r. Wobec powyższego konieczne jest zakończenie przyznawania bonów w I półroczu bieżącego roku.   Z dniem 18.05.2015r. wstrzymuje się również przyjmowanie wniosków o...

Informacja dla instytucji szkoleniowych

Rynkowe rozpoznanie ceny w celu oszacowania wartości zamówienia (więcej...)

Więcej aktualności

Rynek pracy

Statystyki i analizy

10,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.129,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
https://www.esp.sygnity.pl/WyborJednostki.do?idJed=529

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy