Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Wznowienie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku z dużym zainteresowaniem pracodawców refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem dzisiejszym wznawia przyjmowanie wniosków o tę formę wsparcia.  Wnioski będą przyjmowane do dnia 16.02.2018 r. Liczba stanowisk, które będą mogły być refundowane ulega zwiększeniu do ok. 60. Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków w terminie od dnia 07.05.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. nie będzie realizowany. ...

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 06.02.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powyższa decyzja wynika z faktu, iż łączna wartość złożonych wniosków przekroczyła limit środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym naborze.

Wstrzymanie naboru wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 02.02.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną z powodu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie stosowania zapisu punktu 1 dotyczącego realizacji bonów na zasiedlenie określonego w „Kryteriach aktywizacji osób bezrobotnych i współpracy z pracodawcami w poszczególnych usługach i instrumentach rynku pracy w 2018 roku”

W sytuacji, gdy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, z ustalonym  I lub II profilem pomocy u której realizacja tej formy wsparcia wynika z indywidulanego planu działania brak jest odpowiednich ofert pracy na lokalnym rynku pracy lub oferty te występują sporadycznie, można przyznać bon na zasiedlenie w przypadku pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych krócej niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Załączniki ...

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizują projekt „Szansa na pracę"

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia"  zapraszają do udziału w projekcie „Szansa na pracę". Grupa docelowa projektu: osoby w wieku 18-64 lat, znajdujące  się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym przez co najmniej jeden z powodów wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w...

W 2018 r. PUP nie finansuje badań lekarskich (staże, szkolenia)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 01.01.2018 r. nie finansuje badań lekarskich osób bezrobotnych skierowanych na staże i szkolenia (dotyczy również trójstronnych umów szkoleniowych). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników. Oznacza to, że...

Zmiana rachunków bankowych PUP w Ostrowcu Św.

UWAGA!!!! Rachunki bankowe PUP w Ostrowcu Św. obowiązujące od dnia 08.01.2018 Rachunek Funduszu Pracy 32 8507 0004 2001 0049 1299 0018 Rachunek do obsługi budżetu 59 8507 0004 2001 0049 1299 0017 Rachunek PFRON 75 8507 0004 2001 0049 1299 0020 Rachunek POWER 48 8507 0004 2001 0049 1299 0021 Rachunek RPO WŚ 21 8507 0004 2001 0049 1299 0022 Rachunek ZFŚS 05 8507 0004 2001 0049 1299 0019

Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .     Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 233 400,00 złotych.   UWAGA: Wszystkie zaplanowane we wniosku działania  muszą się rozpocząć i być sfinansowane w roku bieżącym.   Termin naboru wniosków  od dnia 29.01.2018 r. do dnia 02.02.2018 r. Wnioski przyjmowane są w...

Komunikat o naborach wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2018 roku, w tym kryteria aktywizacji oraz współpracy z pracodawcami. Obowiązujące kwoty refundacji i dofinansowania

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2018. Nabór wniosków o organizację  stażu , który może trwać do 4 miesięcy ,  będzie prowadzony w następujących terminach:   Termin składania wniosków Rozpatrzenie  wniosków Zawieranie umów 22.01.2018 r.-02.02.2018 r. 05.02.2018 r.-09.02.2018 r. 12.02.2018 r.-23.03.2018 r. 26.03.2018 r.-06.04.2018 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę