Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (V)"   Cel główny projektu :  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim. ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (IV)"   Cel główny projektu : Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim.   Dla...

- Wiedzieć więcej  więcej = działać skuteczniej. Ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców (plik pdf) - Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (plik pdf) - Nowy poziom usług (plik pdf) - "Eurokadra" (plik pdf) - "Od bierności do zawodowej...

Załączniki 2008-2014.pdf Rezultaty PO WER 2015-2018.pdf Rezultaty RPO WŚ 2015-2018.pdf

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę