Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (V)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (V)"   Cel główny projektu :  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim. ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (IV)"   Cel główny projektu : Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim.   Dla...

- Wiedzieć więcej  więcej = działać skuteczniej. Ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców (plik pdf) - Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (plik pdf) - Nowy poziom usług (plik pdf) - "Eurokadra" (plik pdf) - "Od bierności do zawodowej...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę