Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (III)"   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś...

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (III)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek pracy ...

- Wiedzieć więcej  więcej = działać skuteczniej. Ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców (plik pdf) - Nowe perspektywy - aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (plik pdf) - Nowy poziom usług (plik pdf) - "Eurokadra" (plik pdf) - "Od bierności do...

Załączniki 2008-2014.pdf Rezultaty PO WER 2015.pdf Rezultaty RPO WŚ 2015.pdf Rezultaty PO WER 2016.pdf ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę