Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

CPKZ

Newsletter

Facebook - PUP Ostrowiec Św.

Ważne informacje

 • Komunikat dotyczący obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim z dniem 1 lipca 2020 roku wprowadza nowe zasady obsługi: - kontakt elektroniczny – poprzez praca.gov.pl, e-puap, e-mail ( ZALECANE ) - kontakt telefoniczny – 41 265 42 08 ( ZALECANE ) - rejestracja osób bezrobotnych – parter budynku, ograniczona liczba osób, obowiązek używania maseczek i  dezynfekcji rąk. - punkt podawczy (parter budynku wejście od THM) – przyjmowanie wniosków, pism, informacja - terminy stawiennictwa – nadal obowiązuje kontakt telefoniczny ...

 • Informacja dotycząca naborów wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

  NOWE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej. 1) od dnia 24.06.2020 – tryb ciągły Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o...

 • Co zmienia Tarcza Antykryzysowa 4.0?

  Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, i 568 z późniejszymi zmianami): w art. 15 zzb i zze Wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca / organizacja pozarządowa lub podmiot  o którym mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24...

 • Aktualne terminy naboru wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

  Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi terminami naboru wniosków -> LINK

 • Informacja o projekcie WSBiP

  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu realizuje projekt pt. „Start do kariery bez żadnej bariery"... (czytaj więcej)

 • Informacja dotycząca dodatku solidarnościowego

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r . o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID- 19, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że: Organem właściwym do ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoba uprawniona, posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie właściwy powiatowy urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego , w przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, ...

 • Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

  Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przygotował ulotkę skierowaną do osób zainteresowanych otrzymaniem świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zawiera ona podstawowe informacje nt. warunków jakie osoba musi spełnić w celu otrzymania zasiłku po pracy za granicą oraz dane kontaktowe Zespołu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Załączniki ...

 • Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .   Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 314 611,48 zł.       Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie  utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zagrożone utratą pracy z powodu posiadania kompetencji  nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.   Wnioski...

 • Szkolenia rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę

  Od 15 czerwca ruszą ochotnicze ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy oraz szkolenia w ramach służby przygotowawczej.   Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, Nr 187/DSiPO z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych, w zakresie ochotniczych ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy oraz szkolenia w ramach służby przygotowawczej jako priorytetowe będą traktowane osoby, które na skutek pandemii COVID-19 straciły zatrudnienie. Ochotnicy mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę