Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

PUP Ostrowiec Św.

Newsletter

Facebook - PUP Ostrowiec Św.

Ważne informacje

 • Informacja dotycząca środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  W związku z koniecznością oszacowania zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 rok prosimy zainteresowanych pracodawców  posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu ostrowieckiego, którzy chcieliby skorzystać ze środków rezerwy  o odesłanie załączonej ankiety badającej zapotrzebowanie w terminie do dnia 15.01.2020 roku . Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy w 2020 roku: wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym...

 • Informacja o PIT-11 za 2019 rok

  Z uwagi na otrzymaną w dniu 07.01.2020 r. informację z Ministerstwa o przewidywanej aktualizacji formularzy PIT 11 , Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. będzie wydawał informacje PIT 11 dla osób bezrobotnych niezwłocznie po dokonaniu zmian w formularzach. O terminie zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym.

 • Informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków

      W związku z zakończeniem roku budżetowego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że środki Funduszu Pracy na rok 2019 przeznaczone na realizację programów ryku pracy zostały w całości wykorzystane.     Zapraszamy do współpracy w roku przyszłym. Informacja o przyznaniu funduszy przeznaczonych na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Dyrektor Powiatowego...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 16.12.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie z powodu zaangażowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 • Wznowienie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wznawia nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Powstałe oszczędności pozwolą na przyznanie bonu trzem osobom bezrobotnym.

 • Informacja o zlikwidowaniu kasy w siedzibie PUP

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że z dniem 19.12.2019 r. zostaje zlikwidowana kasa w siedzibie urzędu: Aleja 3 Maja 36, Ostrowiec Św. Wpłat można dokonywać: - w bankach, - w punktach przyjmowania opłat, - w Urzędzie Pocztowym, - przelewem na konto bankowe wskazane w decyzji, piśmie, umowie itp. Wpłat należy dokonywać bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 • Relacja z przebiegu XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

  Relacja z przebiegu XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie………" 21-27.10.2019.   Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019 oficjalnie zakończony! W ramach tegorocznego OTK-u  doradcy zawodowi, instytucjonalny pośrednik pracy  przy udziale wielu partnerów z obszaru edukacji , biznesu i kultury przygotowali ciekawą ofertę dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia oraz uczniów . Wszystkie zaplanowane i zrealizowane działania promowały świadome podejmowanie decyzji...

 • Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2020 rok

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. zaprasza partnerów rynku pracy, do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2020.     Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wyniki badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, pozwolą przygotować plan szkoleń dla osób bezrobotnych i innych...

 • Bądź ostrożny wyjeżdżając do pracy za granicą

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega – handel ludźmi, nieuczciwe praktyki pośredników, wysyłających Polaków do pracy m.in. w Wielkiej Brytanii są wciąż realnym zagrożeniem. Jeżeli oferta pracy za granicą wydaje się z jakichkolwiek względów podejrzana – warto skorzystać z całkowicie bezpłatnej oceny ryzyka w Punkcie Weryfikacji Ofert Pracy (PWOP), prowadzonym przez Armię Zbawienia w RP pod patronatem Ambasady Brytyjskiej w Polsce. Kampania „S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz" prowadzona jest...

 • Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2020 roku

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020.   Priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2020 tj. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; wsparcie zawodowego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 
41 265 42 08 
41 265 42 09 
41 265 44 57 
41 242 11 79 


Wykaz telefonów do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę