Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

CPKZ

Newsletter

Facebook - PUP Ostrowiec Św.

Ważne informacje

Zaproszenie do udziału w projekcie pilotażowym „Praca - Rodzina - Stabilizacja”

Zaproszenie do udziału w projekcie „Od bierności do zawodowej aktywności”

 • Informacja o projekcie "KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych" realizowanym przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o.

  Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu „KAM Kompleksowa Aktywizacja Osób Młodych" projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej informacji na stronie Akademii Przedsiębiorczości: LINK

 • Ankieta PFRON dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. Link do ankiety Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r. ...

 • Informacja dotycząca odbioru weksli

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje, iż  do dnia 31 sierpnia 2022 r. można zgłaszać się po odbiór weksli z umów zawartych w 2017 roku ,  na podjęcie działalności gospodarczej oraz z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Odbiór weksli w pokoju nr 4 w godzinach  7.30 do 14.30. Weksle nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.    

 • WAŻNE!!!!!! Zmiana dokumentów dot. zatrudnienia cudzoziemców

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom od dnia 29 lipca 2022 r.  obowiązują nowe wzory dokumentów dot. zatrudnienia cudzoziemców. Powyższe dokumenty dostępne będą na stronie internetowej Urzędu (zakładka Urząd - Dokumenty do pobrania) od dnia 29 lipca 2022 r.  

 • Informacja o platformie online dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów stworzyło nową platformę online dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy – www.pracawpolsce.gov.pl Dzięki ww. rozwiązaniu każdy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Polski i poszukujący pracy może utworzyć profil zawodowy w j. ukraińskim, j. polskim albo j. angielskim, a tym samym udostępnić informacje o swoich kompetencjach oraz potrzebach zawodowych i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych...

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że kończy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia, od dnia 19.07.2022 r., z powodu wyczerpania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 • Informacja o kampanii informacyjno-edukacyjnej: "Nie daj się sprzedać"

  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim i Stowarzyszeniem Aktywności Zawodowej "PASSA" prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną pn: "Nie daj się sprzedać". Kampania ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na handel ludźmi. W jej ramach powstał specjalny spot, który przedstawia w jaki sposób mogą działać sprawcy, wskazuje jak się zachować aby nie stać się ofiarą tego przestępstwa - link do spotu - pobierz ...

 • Ważne!!!!! Dot. złożenia powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1383).     Na mocy powyższego przepisu w okresie od dnia 1 lipca br. do dnia 14 lipca br.  podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy ma możliwość złożenia zaległego powiadomienia, jeżeli nie dokonał tej czynności wcześniej.     Po upływie...

 • Zmiana przepisów dotyczących przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż został zmieniony zapis wykluczający możliwości ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osób bezrobotnych, które w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków pozostawały bez zatrudnienia i nie wykonywały innej pracy zarobkowej  (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). ...

 • Informacja dotycząca odbioru weksli

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje, iż  do dnia 31 lipca 2022 r. można zgłaszać się po odbiór weksli z umów zawartych w 2016 roku , na podjęcie działalności gospodarczej oraz z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Odbiór weksli w pokoju nr 4 w godzinach  7.30 do 14.30. Weksle nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec czerwca 2022 r.

stopa bezrobocia

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl


Informacja dla osób przesyłających pisma do PUP w Ostrowcu Św.

Jak złożyć wniosek/ pismo/ podanie do Urzędu drogą elektroniczną przez ePUAP?

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 

41 265 42 08
 • Odnotowywanie osób bezrobotnych
 • Pośrednictwo pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Oferty pracy

41 265 42 09 
 • Wsparcie COVID-19
 • Staże
 • Szkolenia
 • Doposażenia stanowisk pracy
 • Dofinansowanie działalności gospodarczej
 • Roboty publiczne
 • Prace interwencyjne
 • KFS
 • Bony na zasiedlenie
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Programy rynku pracy

41 265 44 57

41 242 11 79 
 • Rejestracja osób bezrobotnych
 • Ewidencja i Świadczenia
 • Księgowość
 • SekretariatWykaz numerów wewnętrznych do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę