Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie oferty pracy

CPKZ

Newsletter

Facebook - PUP Ostrowiec Św.

Ważne informacje

Informacja

Zaproszenie do udziału w projekcie pilotażowym „Praca - Rodzina - Stabilizacja”

 • Zaproszenie do udziału w warsztacie z nowelizacji Kodeksu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w warsztacie z nowelizacji Kodeksu Pracy organizowanego wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach. Termin warsztatów: 30 marca 2023 r. (czwartek), godz. 9.00–14:00 Miejsce: Sala konferencyjna w Starostwie Ostrowciekim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Warsztaty poświęcone będą zagadnieniom związanym z nowelizacją Kodeksu Pracy. Zmiany mają istotne znaczenie – tak z ujęcia pracodawcy jak i...

 • Zakończenie naboru wniosków osób bezrobotnych o sfinansowanie kosztów egzaminu / uzyskania licencji

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż kończy nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu / licencji z powodu zaangażowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 • Informacja o stronie internetowej 'Legalna praca w Polsce'

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), która jest częścią systemu ONZ i międzyrządową organizacją promującą uporządkowane migracje uruchomiła stronę internetową: https://poland.iom.int/pl/micro/legalna-praca-w-polsce Strona zawiera praktyczne informacje o procesie poszukiwania pracy, tworzenia CV oraz prawnych aspektach dotyczących podjęcia zatrudnienia w Polsce i założenia własnej działalności gospodarczej. Strona skierowana jest do osób, które...

 • Zaproszenie do udziału w giełdzie pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w dniu 21.02.2023 roku, w godz. od 9:00 do 12:00, w sali nr 41 organizuje giełdę pracy dla firmy ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Na stanowiska: PRACOWNIK PRODUKCJI PAKOWACZ WĘDLINIARZ MAGAZYNIER Praca w Starachowicach. Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy serdecznie zapraszamy do udziału w giełdzie pracy.

 • Informacja dotycząca odbioru weksli

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje, iż  do dnia 28 lutego 2023 r. można zgłaszać się po odbiór weksli z umów zawartych w 2019 roku z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ze środków z PFRON. Odbiór weksli w pokoju nr 4 w godzinach  7.30 do 14.30. Weksle nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Publikacja broszury "Życie i praca w Polsce - 2022"

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że w ramach działania sieci Eures opublikowana została broszura ,,Życie i praca w Polsce – 2022" w języku polskim, angielskim i ukraińskim.  Dokument ten zamieszczamy poniżej i zachęcamy do jego lektury. Życie i praca w Polsce - stan prawny na 1 lipca 2022 r. - j. polski Życie i praca w Polsce - stan prawny na 1 lipca 2022 r.  - j. ukraiński Życie i praca w Polsce - stan prawny na 1 lipca 2022 r.  - j. angielski ...

 • Informacja o wysłaniu PIT-11 za 2022 rok

  Informujemy, że wszystkie deklaracje PIT-11 za 2022 rok zostały już wysłane na wskazane w systemie adresy.

 • Komunikat o naborach wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2023 roku

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w dniu 20.01.2023 r. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała kryteria podziału środków na aktywizację zawodową oraz propozycję ich przeznaczenia. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych w 2023 roku. Nabór wniosków o organizację  ...

 • Informacja o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

      Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .     Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 565 898,00 złotych. Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zagrożone utratą pracy  z powodu posiadania kompetencji  nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Archiwum aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

 Aleja 3 Maja 36 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-10-15-867
REGON: 291140149
 

 Adres e-mail: kios@praca.gov.pl


Informacja dla osób przesyłających pisma do PUP w Ostrowcu Św.

Jak złożyć wniosek/ pismo/ podanie do Urzędu drogą elektroniczną przez ePUAP?

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/PUPOSTROWIEC

Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*

*z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

UWAGA!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524
Numer Faksu 
41 263 33 40

Pozostałe numery telefonów: 

41 265 42 08
 • Odnotowywanie osób bezrobotnych
 • Pośrednictwo pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Oferty pracy

41 265 42 09 
 • Wsparcie COVID-19
 • Staże
 • Szkolenia
 • Doposażenia stanowisk pracy
 • Dofinansowanie działalności gospodarczej
 • Roboty publiczne
 • Prace interwencyjne
 • KFS
 • Bony na zasiedlenie
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Programy rynku pracy

41 265 44 57

41 242 11 79 
 • Rejestracja osób bezrobotnych
 • Ewidencja i Świadczenia
 • Księgowość
 • SekretariatWykaz numerów wewnętrznych do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę